"העצמת כוחה של הרשות והקטנת הנישום"

"העצמת כוחה של הרשות והקטנת הנישום"

Order generic Cialis Soft 20 mg הרשימה עוסקת בפרק המסים של חוק ההסדרים 2015-2016, אשר אמנם לא כלל העלאת מס מיוחדת אך הוא הרחיב משמעותית את חובת הדיווח והשקיפות של הנישומים והגופים המנהלים את כספיהם, תוך הרחבת סמכויות רשות המסים והגברת עוצמתה על חשבון הנישום. כללי הדיווח החדשים מעניקים לרשות המסים כוח רב וריכוז מידע בנוגע לנישום לעומת נושים אחרים שלו כגון בנקים והציבור. כמו כן, התיקון המאפשר לרשויות המס להוציא שומה חלקית בשלב ראשון פוגע בוודאות המס ובאינטרס ההסתמכות של הנישום במידה לא ראויה. Purchase cheap Cialis Soft 20 mg קרא עוד>>

Buy Cialis Soft 20 mg Over The Counter
dor"העצמת כוחה של הרשות והקטנת הנישום"