"ועוד בדבר זכות השתיקה"

"ועוד בדבר זכות השתיקה"

Order Cialis Soft Over The Counter מאמר המשך שנכתב בעקבות הוראת הביצוע שפרסמה נציבות מס הכנסה בנושא יחסי הגומלין בין הטיפול הפלילי לטיפול האזרחי. אף על פי שייעוד ההוראה איננו להסדיר את נושא זכות השתיקה במס הכנסה, ניתן לקרוא מתוכה ביטויים השופים אור נוסף על הסוגיה. הוראת הביצוע אמנם מבטאת קו נוקשה שאינו שם לו לדגש שמירה על זכות השתיקה של נישומים, אך יחד עם זאת, ניתן למצוא בהוראת הביצוע ביטויים המלמדים על ריכוך עמדת הנציבות והם המפורטים במאמר. cheap Cialis Soft 20 mg where to Buy online קרא עוד>>

Purchase Cialis Soft cheap
dor"ועוד בדבר זכות השתיקה"