simbol3

"חוק שמיטת חובות למוגבלים באמצעים יאפשר העלמת נכסים"

"חוק שמיטת חובות למוגבלים באמצעים יאפשר העלמת נכסים"

Buy cheap Cialis Soft 20 mg בהצעת החוק לתיקון חוק ההוצאה לפועל אשר תפטור חייבים מוגבלים באמצעים מחובותיהם קיימת פרצה אשר תאפשר הברחת נכסים- כשיסתיימו ההליכים נגד אותם החייבים, הם יוכלו להנות מנכסיהם אשר הוחזקו בנאמנות ורק לרשות המסים היה על כך מידע. בכתבה, הצביע עורך הדין יולוס על הלאקונה שבהצעת החוק ועל כך שרשות המסים קיבלה לידיה כוח מעין שיפוטי כשהיא יכולה להחליט האם להתנגד להסדר עם החייב או לאו ויש לה מונופול על המידע. Purchase generic Cialis Soft קרא עוד>>

Order cheap Cialis Soft
dor"חוק שמיטת חובות למוגבלים באמצעים יאפשר העלמת נכסים"