רשות המיסים הליכי חדלות פירעון

שלושת כובעיה של רשות המיסים- הבעייתיות שכל בעל תפקיד חייב להכיר

שלושת כובעיה של רשות המיסים- הבעייתיות שכל בעל תפקיד חייב להכיר

את רשות המיסים אנו פוגשים בשלושה מישורים בהליך חדלות פירעון – הראשון, הוא הרשות כגוף ציבורי-מנהלי אשר אחראי על מתן אישורי תשלום לחייב אשר פדה את חובות המס שלו לרשות. השני, כגוף המחזיק בידו מסה ניכרת של מידע שנאסף בקשר עם החייב, קרוביו, פעולותיו והעסקים אותם ניהל. והשלישי, כנושה מכח חובות הנוצרים במסגרת ההליך עצמו. 
קרא עוד>>

Adi Castroשלושת כובעיה של רשות המיסים- הבעייתיות שכל בעל תפקיד חייב להכיר
תביעת חוב רשות המיסים

דחיית תביעות חוב של רשות המסים – משימה בלתי אפשרית?

דחיית תביעות חוב של רשות המסים – משימה בלתי אפשרית?

סעיף 93 לתקנות פשיטת הרגל, תשמ״ה- 1985 מסמיך את הנאמן בתיק לבדוק כל תביעת חוב המוגשת על ידי נושה של החייב ולאשרה או לדחותה. ההיגיון כאן הוא ברור, והוא נובע מכך שבעל התפקיד אשר מתמנה על ידי בית המשפט, מקבל מעבר לסמכויותיו כמורשה של החברה, סמכויות של פקיד בית המשפט בעלות אופי מעין שיפוטי.

קרא עוד>>

Adi Castroדחיית תביעות חוב של רשות המסים – משימה בלתי אפשרית?
Tax authority

זכותו של נאמן למידע מרשות המיסים על פי חוק חדלות פירעון החדש

זכותו של נאמן למידע מרשות המיסים על פי חוק חדלות פירעון החדש

חוק חדלות פירעון אשר מיועד להיכנס לתוקף בחודש ספטמבר 2019, עתיד לנפץ שלל פרדיגמות משפטיות בתחום חדלות הפירעון ופירוק חברות, אשר על בסיסן נקבעו הלכות פסוקות רבות ונכתבה סיפורת משפטית ענפה ששאלת נפקותה לאחר כניסתו לתוקף עולה בספק מצער. אחת הסוגיות החשובות אשר עתידות להיות מושפעות מהחוק החדש היא הזכות לקבלת מידע שיש בידיו של נאמן.

קרא עוד>>

Adi Castroזכותו של נאמן למידע מרשות המיסים על פי חוק חדלות פירעון החדש
חוק חדלות פירעון החדש

כיצד חוק חדלות הפירעון החדש מטיב עם רשות המיסים

כיצד חוק חדלות הפירעון החדש מטיב עם רשות המיסים

זכויותיה של רשות המיסים בהליכי חדלות פירעון הוא נושא שנוי במחלוקת הנסב סביב שאלת מעמדה של הרשות במסגרת חוק חדלות פירעון החדש אשר עתיד להיכנס לתוקף בחודש זה. ֿבאופן לא כל כך מפתיע, לא רק שזכויותיה של הרשות לא הותאמו או אוזנו מחדש אל מול זכויותיהם של נושים אחרים, אלא שהן הורחבו על חשבון אלו ובעיקר על חשבונם של נושים בלתי מובטחים.

קרא עוד>>

Adi Castroכיצד חוק חדלות הפירעון החדש מטיב עם רשות המיסים
simbol8

“הקמת קרן תחזוקה בפרויקט התחדשות עירונית – החלטת מיסוי חדשה”

“הקמת קרן תחזוקה בפרויקט התחדשות עירונית – החלטת מיסוי חדשה”

לאחרונה פנה משרדנו בשם חברה יזמית בתחום ההתחדשות העירונית למחלקה המקצועית ברשות המסים על מנת להסדיר את חבויות המס הפוטנציאליות העולות מדרישת רשויות מקומיות להפקדת כספים לקרן הונית ייעודית אשר תוקם לטובת בעלי הדירות המקוריים במתחם לכיסוי עלויות תחזוקת הבניינים החדשים, אשר יחד עם הארנונה הגבוהה שתגבה הרשות לאחר האכלוס, תכביד עליהם עד מאוד והם ייאלצו למכור דירותיהם. הרשות המקומית התנתה את המשך ההליך התכנוני בהקמת הקרן והפקדת סכום משמעותי לטובת המטרה כאמור.
במקרה זה החשיפה למס הייתה כי הקרן עלולה ליצור אירוע מס לבעלי הדירות המקוריים אשר אינו חוסה תחת מטריית הפטורים שנקבעו לנושא ההתחדשות העירונית בחוק מיסוי מקרקעין ויכול להוביל לחיוב במס של עד 48%. רשות המסים קיבלה את עמדתנו לפיה הפקדת הכספים בקרן תחזוקה תיחשב כתמורה נוספת של היזם לבעלי הדירות בגין זכויות הבניה ויחד עם זאת שלא תחושב כתמורה לעניין תקרת הפטור שבסעיף 49כב לחוק מיסוי מקרקעין.
בחודש מרץ 2018 פרסמה רשות המסים החלטת המיסוי בנושא (במקביל למתן ההחלטה בבקשה שהוגשה על ידי משרדנו). ההחלטה שפורסמה יוצרת הסדר מס שונה מההסדר אשר הושג על ידי משרדנו – ראשית, הסדר המס המיטיב הכלול בהחלטה המפורסמת כפוף להוראות חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, אשר קובעות כי תשלום תוספת התחזוקה באמצעות הקרן ההונית תהא מוגבלת ל-5 שנים בלבד. שנית, קרן התחזוקה תהא מיועדת לדיירים הזכאים לקצבת הבטחת הכנסה בהתאם להוראות כאמור.
בהתאם, ההחלטה שהתקבלה בפניית משרדנו מעניקה הטבת מס רחבה יותר לבעלי הדירות בפרויקט מאחר והיא אינה מגבילה את זמן ניהול קרן התחזוקה והיא אינה מוגבלת בזכאות של בעלי הדירות הממשיכים לקצבאות שונות על מנת ליהנות מכספי קרן התחזוקה.

להחלטת המיסוי שפורסמה על ידי רשות המסים>>

Adi Castro“הקמת קרן תחזוקה בפרויקט התחדשות עירונית – החלטת מיסוי חדשה”
simbol8

“מותר לקזז הפסדי עבר מול רווחי עסקת אקראי – פסק דין תקדימי”

“מותר לקזז הפסדי עבר מול רווחי עסקת אקראי – פסק דין תקדימי”

הכתבה עוסקת בפסק הדין בערעור שהוגש על ידי משרדנו כנגד החלטת פקיד שומה תל אביב 3, שלא להתיר לחברת ספידי לינק קיזוז הפסדי עבר מול רווחים בעסקאות תיווך נדל”ן שאינן קשורות לעיסוקה המקורי של החברה (ניהול אינטרנט קפה). השופט קירש פנה בפסיקתו המנומקת לתכלית הכלכלית העומדת בסיס עיקרון התרת קיזוז הפסדים- גביית מס על התעשרותו האמיתית של הנישום, מבלי לבצע הפרדה מלאכותית ותוך שהוא מגמיש את הכללים שהיו מקובלים עד היום ברשות המסים לגבי קיזוז הפסדים מהעבר, כללים אשר יצרו עיוות כלכלי חמור ופגעו בנישומים רבים.
קרא עוד>>

dor“מותר לקזז הפסדי עבר מול רווחי עסקת אקראי – פסק דין תקדימי”

“העלמת נכסים בחסות רשות המסים”

“העלמת נכסים בחסות רשות המסים”

מתן הפטר לחייבים תמי-לב אשר מוצו עימם כל הליכי הגבייה האפשריים יכול להיות הליך מבורך שייטיב עם המשק, אך חשוב לבצע מהלך זה באופן שימנע ניצול ציני של החוק החדש על ידי החייבים. אם המדינה לא תדאג למזער את הפגיעה בנושים שלא יקבלו את מלוא חובם ככל שניתן, הם הנושים יהיו החייבים של המחר. כמו כן, הצעת החוק למתן הפטר במסגרת הליכי הוצאה לפועל לחייב מוגבל באמצעים עשויה להביא להעדפת נושים פסולה – החייב ינצל את חוסר העברת המידע וטרם הכרזתו כחייב מוגבל באמצעים יעביר את כל נכסיו על שם אחרים במנגנון נאמנות, ימתין בסבלנות עד יעבור הזעם וקבלת ההפטר ואז ישיב את אותם הנכסים לידיו.
קרא עוד>>

dor“העלמת נכסים בחסות רשות המסים”
simbol3

“חוק שמיטת חובות למוגבלים באמצעים יאפשר העלמת נכסים”

“חוק שמיטת חובות למוגבלים באמצעים יאפשר העלמת נכסים”

בהצעת החוק לתיקון חוק ההוצאה לפועל אשר תפטור חייבים מוגבלים באמצעים מחובותיהם קיימת פרצה אשר תאפשר הברחת נכסים- כשיסתיימו ההליכים נגד אותם החייבים, הם יוכלו להנות מנכסיהם אשר הוחזקו בנאמנות ורק לרשות המסים היה על כך מידע. בכתבה, הצביע עורך הדין יולוס על הלאקונה שבהצעת החוק ועל כך שרשות המסים קיבלה לידיה כוח מעין שיפוטי כשהיא יכולה להחליט האם להתנגד להסדר עם החייב או לאו ויש לה מונופול על המידע.
קרא עוד>>

dor“חוק שמיטת חובות למוגבלים באמצעים יאפשר העלמת נכסים”

“להגן על נפגעי המשבר במגה”

“להגן על נפגעי המשבר במגה”

המדינה, ובכללה רשות המסים, כגורם יציב וחזק, נהנית מעדיפות המוקנית לה בדין ובכך מעדיפה עצמה על פני בעלי החוב שאינו מובטח הנדרשים לויתורים משמעותיים של חובם. מגה הינה דוגמה חיה לצורך לשוב ולבחון את סדרי הקדימה המוקנים לרשויות המס מתוך רצון להגן על בעלי החוב החלשים.
קרא עוד>>

dor“להגן על נפגעי המשבר במגה”
pirsumim7

“כשהמס יעלה הסולידריות תיעלם”

“כשהמס יעלה הסולידריות תיעלם”

הקריאות הפופוליסטיות הנשמעות לאחרונה בתקשורת להעלאת שיעור מס הרכישה על דירות מגורים לצרכי השקעה מתעלמות מהמצב הקיים של היעדר היצע קרקעות לבניה ומהשפעת הבירוקרטיה בהליכי התכנון על מחירי הדיור ותולות את עלייתם ברכישת הדירות להשקעה. במאמר הדעה משווה עורך הדין יולוס בין אפיק ההשקעה בנדל”ן למגורים אשר נתפס כאפיק סולידי לבין אפיק השקעה בשוק ההון והתוצאה היא ייקור שוק הדיור אף יותר, בהתעלם מהביטחון הכלכלי שאפיק זה מעניק למשפחות רבות במעמד הביניים, בייחוד לאור שיעורי הריבית האפסיים בבנק.
קרא עוד>>

dor“כשהמס יעלה הסולידריות תיעלם”