ביטול הסכמי שומה

ביטול חד צצדי של הסכמי שומה שלא במסגרת המסלול הקיים בפקודת מס הכנסה

ביטול חד צצדי של הסכמי שומה שלא במסגרת המסלול הקיים בפקודת מס הכנסה

פסק הדין בעניין עמבר[1] אשר נדון לאחרונה בבית משפט השלום, דן בביטולם של הסכמי שומה אשר חותם עליהם הנישום אל מול פקיד השומה. 
קרא עוד>>

Adi Castroביטול חד צצדי של הסכמי שומה שלא במסגרת המסלול הקיים בפקודת מס הכנסה
bitcoin

עמדתה של רשות המיסים ביחס למיסוי אמצעי תשלום מבוזר (מטבעות וירטואליים)

עמדתה של רשות המיסים ביחס למיסוי אמצעי תשלום מבוזר (מטבעות וירטואליים)

בעמדתה העדכנית של רשות המיסים אשר פורסמה בחודש ינואר 2018 ודנה בסוגיית חבות המס אשר חלה על ביצוע תשלומים באמצעות מטבעות דיגיטליים, נקבע כי אמצעי תשלום מבוזר מסוג מטבע וירטואלי אינו בגדר ״מטבע״ או ״מטבע חוץ״ כפי שזה מוגדר בחוק בנק ישראל ולעניין פקודת מס הכנסה. 
קרא עוד>>

Adi Castroעמדתה של רשות המיסים ביחס למיסוי אמצעי תשלום מבוזר (מטבעות וירטואליים)
digital coin ICO investors

הפרמטרים החשובים שיש לבדוק לפני השקעה ב-ICO

הפרמטרים החשובים שיש לבדוק לפני השקעה ב-ICO

עולם המטבעות הדיגיטליים הוא עולם מלא הזדמנויות עסקיות הנובעות, בין היתר, מהפרצות הרגולטוריות הרבות הקיימות בו. העובדה כי רגולציה בסיסית עדיין נעדרת מהתחום, מאפשרת לכל פלוני אלמוני לערוך White Paper ולעצב אתר ובו כתובת ארנק.

קרא עוד>>

Adi Castroהפרמטרים החשובים שיש לבדוק לפני השקעה ב-ICO
רשות המיסים הליכי חדלות פירעון

שלושת כובעיה של רשות המיסים- הבעייתיות שכל בעל תפקיד חייב להכיר

שלושת כובעיה של רשות המיסים- הבעייתיות שכל בעל תפקיד חייב להכיר

את רשות המיסים אנו פוגשים בשלושה מישורים בהליך חדלות פירעון – הראשון, הוא הרשות כגוף ציבורי-מנהלי אשר אחראי על מתן אישורי תשלום לחייב אשר פדה את חובות המס שלו לרשות. השני, כגוף המחזיק בידו מסה ניכרת של מידע שנאסף בקשר עם החייב, קרוביו, פעולותיו והעסקים אותם ניהל. והשלישי, כנושה מכח חובות הנוצרים במסגרת ההליך עצמו. 
קרא עוד>>

Adi Castroשלושת כובעיה של רשות המיסים- הבעייתיות שכל בעל תפקיד חייב להכיר
תביעת חוב רשות המיסים

דחיית תביעות חוב של רשות המסים – משימה בלתי אפשרית?

דחיית תביעות חוב של רשות המסים – משימה בלתי אפשרית?

סעיף 93 לתקנות פשיטת הרגל, תשמ״ה- 1985 מסמיך את הנאמן בתיק לבדוק כל תביעת חוב המוגשת על ידי נושה של החייב ולאשרה או לדחותה. ההיגיון כאן הוא ברור, והוא נובע מכך שבעל התפקיד אשר מתמנה על ידי בית המשפט, מקבל מעבר לסמכויותיו כמורשה של החברה, סמכויות של פקיד בית המשפט בעלות אופי מעין שיפוטי.

קרא עוד>>

Adi Castroדחיית תביעות חוב של רשות המסים – משימה בלתי אפשרית?
Tax authority

זכותו של נאמן למידע מרשות המיסים על פי חוק חדלות פירעון החדש

זכותו של נאמן למידע מרשות המיסים על פי חוק חדלות פירעון החדש

חוק חדלות פירעון אשר מיועד להיכנס לתוקף בחודש ספטמבר 2019, עתיד לנפץ שלל פרדיגמות משפטיות בתחום חדלות הפירעון ופירוק חברות, אשר על בסיסן נקבעו הלכות פסוקות רבות ונכתבה סיפורת משפטית ענפה ששאלת נפקותה לאחר כניסתו לתוקף עולה בספק מצער. אחת הסוגיות החשובות אשר עתידות להיות מושפעות מהחוק החדש היא הזכות לקבלת מידע שיש בידיו של נאמן.

קרא עוד>>

Adi Castroזכותו של נאמן למידע מרשות המיסים על פי חוק חדלות פירעון החדש
חוק חדלות פירעון החדש

כיצד חוק חדלות הפירעון החדש מטיב עם רשות המיסים

כיצד חוק חדלות הפירעון החדש מטיב עם רשות המיסים

זכויותיה של רשות המיסים בהליכי חדלות פירעון הוא נושא שנוי במחלוקת הנסב סביב שאלת מעמדה של הרשות במסגרת חוק חדלות פירעון החדש אשר עתיד להיכנס לתוקף בחודש זה. ֿבאופן לא כל כך מפתיע, לא רק שזכויותיה של הרשות לא הותאמו או אוזנו מחדש אל מול זכויותיהם של נושים אחרים, אלא שהן הורחבו על חשבון אלו ובעיקר על חשבונם של נושים בלתי מובטחים.

קרא עוד>>

Adi Castroכיצד חוק חדלות הפירעון החדש מטיב עם רשות המיסים
simbol8

“הקמת קרן תחזוקה בפרויקט התחדשות עירונית – החלטת מיסוי חדשה”

“הקמת קרן תחזוקה בפרויקט התחדשות עירונית – החלטת מיסוי חדשה”

לאחרונה פנה משרדנו בשם חברה יזמית בתחום ההתחדשות העירונית למחלקה המקצועית ברשות המסים על מנת להסדיר את חבויות המס הפוטנציאליות העולות מדרישת רשויות מקומיות להפקדת כספים לקרן הונית ייעודית אשר תוקם לטובת בעלי הדירות המקוריים במתחם לכיסוי עלויות תחזוקת הבניינים החדשים, אשר יחד עם הארנונה הגבוהה שתגבה הרשות לאחר האכלוס, תכביד עליהם עד מאוד והם ייאלצו למכור דירותיהם. הרשות המקומית התנתה את המשך ההליך התכנוני בהקמת הקרן והפקדת סכום משמעותי לטובת המטרה כאמור.
במקרה זה החשיפה למס הייתה כי הקרן עלולה ליצור אירוע מס לבעלי הדירות המקוריים אשר אינו חוסה תחת מטריית הפטורים שנקבעו לנושא ההתחדשות העירונית בחוק מיסוי מקרקעין ויכול להוביל לחיוב במס של עד 48%. רשות המסים קיבלה את עמדתנו לפיה הפקדת הכספים בקרן תחזוקה תיחשב כתמורה נוספת של היזם לבעלי הדירות בגין זכויות הבניה ויחד עם זאת שלא תחושב כתמורה לעניין תקרת הפטור שבסעיף 49כב לחוק מיסוי מקרקעין.
בחודש מרץ 2018 פרסמה רשות המסים החלטת המיסוי בנושא (במקביל למתן ההחלטה בבקשה שהוגשה על ידי משרדנו). ההחלטה שפורסמה יוצרת הסדר מס שונה מההסדר אשר הושג על ידי משרדנו – ראשית, הסדר המס המיטיב הכלול בהחלטה המפורסמת כפוף להוראות חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, אשר קובעות כי תשלום תוספת התחזוקה באמצעות הקרן ההונית תהא מוגבלת ל-5 שנים בלבד. שנית, קרן התחזוקה תהא מיועדת לדיירים הזכאים לקצבת הבטחת הכנסה בהתאם להוראות כאמור.
בהתאם, ההחלטה שהתקבלה בפניית משרדנו מעניקה הטבת מס רחבה יותר לבעלי הדירות בפרויקט מאחר והיא אינה מגבילה את זמן ניהול קרן התחזוקה והיא אינה מוגבלת בזכאות של בעלי הדירות הממשיכים לקצבאות שונות על מנת ליהנות מכספי קרן התחזוקה.

להחלטת המיסוי שפורסמה על ידי רשות המסים>>

Adi Castro“הקמת קרן תחזוקה בפרויקט התחדשות עירונית – החלטת מיסוי חדשה”
simbol8

“מותר לקזז הפסדי עבר מול רווחי עסקת אקראי – פסק דין תקדימי”

“מותר לקזז הפסדי עבר מול רווחי עסקת אקראי – פסק דין תקדימי”

הכתבה עוסקת בפסק הדין בערעור שהוגש על ידי משרדנו כנגד החלטת פקיד שומה תל אביב 3, שלא להתיר לחברת ספידי לינק קיזוז הפסדי עבר מול רווחים בעסקאות תיווך נדל”ן שאינן קשורות לעיסוקה המקורי של החברה (ניהול אינטרנט קפה). השופט קירש פנה בפסיקתו המנומקת לתכלית הכלכלית העומדת בסיס עיקרון התרת קיזוז הפסדים- גביית מס על התעשרותו האמיתית של הנישום, מבלי לבצע הפרדה מלאכותית ותוך שהוא מגמיש את הכללים שהיו מקובלים עד היום ברשות המסים לגבי קיזוז הפסדים מהעבר, כללים אשר יצרו עיוות כלכלי חמור ופגעו בנישומים רבים.
קרא עוד>>

dor“מותר לקזז הפסדי עבר מול רווחי עסקת אקראי – פסק דין תקדימי”