יולוס גזית ושות'

חיפוש

"הוצאות הנפקה – השלכות מס"

על אף שההבחנה בין הוצאה הונית להוצאה פירותית, בדומה להבחנה בין כנסה הונית ופירותית, הינה ממושכלות היסוד של דיני המס, הרי שקו הגבול בין השתיים אינו ברור די הצורך. המאמר עוסק באתגרים הטמונים בניכויין של הוצאות הנפקת מניותיה של חברה, שהינן הוצאות הקשורות למבנה ההוני של העסק ולכן אינן מותרות בניכוי מן ההכנסה הפירותית של הנישום. יתרה מכך, לא ניתן לנכות הוצאות אלה בטווח הארוך דרך ניכוי פחת או ניכוי הוצאות במכירת נכס משום שלא ניתן לזהותן עם נכס כלשהו בר פחת. במאמר מתוארות סוגיות העוסקות בניכוי הוצאות הנפקת מניות ואופציות בחברה תעשייתית, בשינויי מבנה בחברות תעשייתיות, הנפקת אגרות חוב מסוגים שונים ומה דינן של הנפקות שלא יצאו אל הפועל.
קרא עוד>>