יולוס גזית ושות'

חיפוש

"המועד להגשת נימוקי שומה – המלצה או החמצה"

במאמר נבחן היבט אחד של הליכי השומה בואכה הליכי הערעור-החובה המוטלת על רשויות מס הכנסה להגיש את נימוקי השומה במועד. הלכת נחושתן מאפשרת למס הכנסה להגיש את נימוקי השומה בהליך הערעור-מועד מאוחר יותר מזה הקבוע בתקנות. מטרת המאמר להציג ולבסס את הטענה כי הסתמכות רשויות המס על ההלכה הנ"ל מוגבלת רק למקרים בהם הגשת נימוקי השומה נמנעה עקב נסיבות אובייקטיביות או תוך מתן צידוקים סבירים.
קרא עוד>>