יולוס גזית ושות'

חיפוש

"העצמת כוחה של הרשות והקטנת הנישום"

הרשימה עוסקת בפרק המסים של חוק ההסדרים 2015-2016, אשר אמנם לא כלל העלאת מס מיוחדת אך הוא הרחיב משמעותית את חובת הדיווח והשקיפות של הנישומים והגופים המנהלים את כספיהם, תוך הרחבת סמכויות רשות המסים והגברת עוצמתה על חשבון הנישום. כללי הדיווח החדשים מעניקים לרשות המסים כוח רב וריכוז מידע בנוגע לנישום לעומת נושים אחרים שלו כגון בנקים והציבור. כמו כן, התיקון המאפשר לרשויות המס להוציא שומה חלקית בשלב ראשון פוגע בוודאות המס ובאינטרס ההסתמכות של הנישום במידה לא ראויה.
קרא עוד>>