יולוס גזית ושות'

חיפוש

"הערות לדו"ח ועדת בן בסט"

נקודת המוצא של חברי הוועדה היתה, שעליהם ליצור רפורמה מאוזנת מבחינת תקציב המדינה. לדעתנו, רפורמה אמיתית לא יכולה להיעשות ללא השתתפות האוצר. הקטנה אמיתית של נטל המס איננה יכולה להיווצר יש מאין. הגבלת תפקיד הממשלה ברפורמה למתווך בלבד לא תקטין את נטל המס, אלא תעלה אותו, שכן אין ספק, כי המנגנון המינהלי יגדל וימומן מכספי משלם המסים. רפורמה אמיתית במס היתה נלחמת בהון השחור ע"מ להגדיל את בסיס המס ולא רק מטילה שורת גזירות המכבידות את נטל המס על הציבור הרחב. במסגרת המאמר הוסברה הדינמיקה המאפיינת את חוקי המס, הוצגו נקודות בעייתיות בהחלטות הוועדה והוצעו פתרונות אפשריים.
קרא עוד>>