יולוס גזית ושות'

חיפוש

"ועוד בדבר זכות השתיקה"

מאמר המשך שנכתב בעקבות הוראת הביצוע שפרסמה נציבות מס הכנסה בנושא יחסי הגומלין בין הטיפול הפלילי לטיפול האזרחי. אף על פי שייעוד ההוראה איננו להסדיר את נושא זכות השתיקה במס הכנסה, ניתן לקרוא מתוכה ביטויים השופים אור נוסף על הסוגיה. הוראת הביצוע אמנם מבטאת קו נוקשה שאינו שם לו לדגש שמירה על זכות השתיקה של נישומים, אך יחד עם זאת, ניתן למצוא בהוראת הביצוע ביטויים המלמדים על ריכוך עמדת הנציבות והם המפורטים במאמר.
קרא עוד>>