יולוס גזית ושות'

חיפוש

"מיסוי פעולה באיגוד מקרקעין – המצוי והרצוי"

ההסדר אשר היה מצוי בעת כתיבת המאמר בנוגע לאיגודי מקרקעין, בטרם שונה החוק, יצר עיוותים אשר פגעו בנציבות מס הכנסה ובנישומים לסירוגין. המאמר סוקר את עיוותי כפל המס שנוצרו במסגרת סעיף 14 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"), את זכויות הנישום בסיטואציה זו שבה או שיחוייב בכפל מס או שתיווצר הימנעות ממס ואת הפתרונות האפשריים לבעיות אלו, ביניהם: שימוש בסעיף 55 לחוק למניעת כפל המס,ף מיסוי השווי הכלכלי של הזכות המועברת, שימוש בסעיפים 12-13 לחוק ועוד.
קרא עוד>>