יולוס גזית ושות'

מיסוי בין לאומי

הידע הרחב והמעמיק של צוות המשרד במיסוי בינלאומי ובאמנות בינלאומיות למניעת כפל מס ושיתוף הפעולה הצמוד עם יועצים מומחים בחו"ל, מבטיחים ללקוחותינו ייעוץ מן המעלה הראשונה בנושאי מיסוי בינלאומי.

בין השאר, מעניק צוות המשרד ייעוץ וליווי בענייני תושבות, טיפול בתושבים חוזרים ובעולים חדשים, גילוי מרצון במסלולים השונים, אמנות מס ותכנון פעילות בינלאומית. בענייניים אלה מתנהל המשרד עם ואל מול גורמים שונים, לרבות אנשים פרטיים, חברות, ותאגידים ציבוריים וכן מעניק ליווי וייצוג אל מול רשויות המס ובערכאות השיפוט השונות.