יולוס גזית ושות'

מיסוי הליכי חדלות פירעון

מיסוי בהליכי חדלות פירעון הינו תחום התמחות ייחודי של משרד יולוס גזית ושות' ופרי ניסיון והתמקצעות רבת שנים של צוות המשרד.
עורכי הדין של המשרד מלווים את מרבית הליכי חדלות הפירעון והסדרי האג"ח הגדולים והמורכבים במשק הישראלי ומטפלים בכל היבטי המס הקשורים בהם.

בתחום מומחיותו הייחודית במיסוי הליכי חדלות פירעון פועל המשרד מול הגורמים הרלוונטיים, בהם מוסדות בנקאיים, גופים מוסדיים, נושאי תפקידים שונים בהליך (מפרקים, כונסי נכסים, נאמנים בפשיטות רגל, נאמנים להסדרי נושים, נאמנים להסדרי אג"ח ועוד).

בנוסף, המשרד מעורב ומסייע מטעם לשכת עורכי הדין בהליכי חקיקה המתקיימים היום בתחום זה.