יולוס גזית ושות'

מס הכנסה

המשרד מתמחה בכל הנושאים הקשורים למס הכנסה, לרבות מיסוי חברות, מיזוגים ופיצולים, מיסוי שותפויות, שוק ההון, מיסוי יחידים, אופציות לעובדים, הסדרי מס במסגרת הליכי גילוי מרצון, מיסוי נאמנויות, חוקי עידוד והיבטי מס בעסקאות מימון.

אנו מעמידים לרשות לקוחותינו את הידע המעמיק שלנו בתחום מס ההכנסה ואת הניסיון המעשי העצום שהצטבר במשרדנו, בין השאר לאור העובדה שהשותף היועץ, עו"ד יעקב יולוס, כיהן בעבר כסגן נציב מס הכנסה וכן שהשותף המייסד, עו"ד רם יולוס, נשא גם הוא במשרה בכירה בראשות המסים, הקים וניהל את 'היחידה לפירוקים, כינוס נכסים ופשיטות רגל' בנציבות מס ההכנסה ובמסגרת זו, גיבש וניסח חלק ניכר מנוהלי הביצוע בתחום והיה שותף ליצירת תקדימים רבים.
בנוסף לחוות דעת מקצועיות לעילא ולתכנון יצירתי וחכם של עסקאות והשלכותיהן הפיסקאליות באופן שיפחית את חבויות המס, אנו מלווים את לקוחותינו ממגעיהם עם רשויות המס וההתדיינות מולן, דרך ערעורים לבית המשפט המחוזי ולועדות הערר ועד לבית המשפט העליון