ביטול הסכמי שומה

ביטול חד צצדי של הסכמי שומה שלא במסגרת המסלול הקיים בפקודת מס הכנסה

ביטול חד צצדי של הסכמי שומה שלא במסגרת המסלול הקיים בפקודת מס הכנסה

פסק הדין בעניין עמבר[1] אשר נדון לאחרונה בבית משפט השלום, דן בביטולם של הסכמי שומה אשר חותם עליהם הנישום אל מול פקיד השומה. 
קרא עוד>>

Adi Castroביטול חד צצדי של הסכמי שומה שלא במסגרת המסלול הקיים בפקודת מס הכנסה