יולוס גזית ושות'

חיפוש

מאמרים בנושא חברת ארנק

רופא.ה בקהילה הפועל.ת באמצעות חברה? שימו לב – לא בהכרח מדובר בחברת ארנק

סעיף 62א לפקודת מס הכנסה, אשר עוסק בחברות ארנק חוקק במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2017-2018, על מנת להילחם בתופעה שבה עובדים (בעיקר נושאי משרה בחברות) פעלו באמצעות חברה בבעלותם במקום כשכירים, ובכך הקטינו את נטל המס על הכנסתם תוך ניצול לרעה של מנגנון המיסוי הדו-שלבי. הכנסות של חברה אשר תיכנס בגדרי הסעיף ייוחסו לבעל המניות באופן אישי כך שישולם עליהן מס שולי ולא מס חברות.