יולוס גזית ושות'

חיפוש

מאמרים בנושא פטור מס שבח

הישג ענק למשרדנו בבית המשפט – גוף בפירוק אינו נדרש להחזיק באישור מוסד ציבורי במועד מכירת נכסי המקרקעין שלו על מנת לזכות בפטור מלא ממס שבח

בית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי עמותה בפירוק זכאית לפטור מלא ממס שבח, אף שבמועד מכירת הנכס לא החזיקה באישור "מוסד ציבורי".
עניינו של פסק הדין הינו בעמותה אשר מצויה בפירוק החל משנת 2012 ובטרם החלו הליכי הפירוק, עסקה, בין היתר, בפעילות חינוכית ובהתאם החזיקה אישור "מוסד ציבורי" בהתאם לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 אשר עמד לתוקפו עד ליום 31.12.2013. בתקופת הפירוק המשיך מבנה מקרקעין של העמותה לשמש כבית הספר, אשר תחילה הופעל על ידי המנהל המיוחד של העמותה ובהמשך על ידי עמותות אחרות. בשנת 2018 אישר בית המשפט של הפירוק את מכירת זכויותיה של העמותה במבנה בית הספר.